Новини

Фонд „Научни изследвания“ представя научни проекти

На 20 март 2019 г. от 10:00 до 11:30 часа в Център за обучение към Българската академия на науките, адрес: ул. „Академик Георги Бончев”, блок 26 Б, ет. 2, фонд „Научни изследвания“ организира представяне на следните научни проекти:

  • „Изследване на архитектури, модели и методи за автономен мениджмънт в интернет на бъдещето“ с ръководител проф. дн Евелина Пенчева от Технически университет-София.
  • „Съвместна интеркалация на алкални и алкалоземни йони в дву- и тримерни структури: експериментално и теоретично моделиране“ с ръководител проф. д-р Радостина Стоянова от Институт по обща и неорганична химия при БАН.
  •  „Мултидисциплинарно изследване на взаимоотношенията паразит – преносител – гостоприемник на кръвните паразити (Haemosporida) във връзка със защитата на птичите популации“ с ръководител проф. д-р Павел Зехтинджиев от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Официална покана

Представяне на резултати по Научната програма "ИКТ в НОС"

На 16.03.2019 г. (събота) се проведе Пролетна научна сесия на Факултета по математика и информатика при Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Програмата включваше секция "ИКТ в науката, образованието и сигурността", в рамките на която бяха представени резултатите до момента от научните изследвания в СУ по научната програма.

Връзка към сайта на Пролетната научна сесия на ФМИ 2019

КОНФЕРЕНЦИЯ „EDUCATE TO CREATE: THE IMPACT OF AI ON HIGHER EDUCATION”

Конференцията е организирана от Министерството на образованието и науката в сътрудничество с еврокомисар Мария Габриел и с подкрепата на Майкрософт България и ще се проведе на 29 март 2019 г.
Тя има за цел да разшири популярния дебат за изкуствения интелект, като включи и отговорната роля на висшите училища и по-конкретно взаимодействието между висшето образование и изкуствения интелект по отношение на уменията, но и цифровизацията на висшето образование като цяло.
Друг основен фокус на конференцията ще бъде ролята на публичните институции в процесите на технологичен напредък, които имат потенциала да трансформират обществото и икономиката.
Всичко това следва да се случи с активното сътрудничество на академичния сектор, бизнеса и индустрията и публичните институции.
Събитието е насочено както към висшето образование (ръководство, преподаватели и студенти) и частния сектор (стартъпи, МСП, индустрия), така и към представители на публични институции (национални, европейски и международни).

Прикачен файл Размер
Предварителна програма 256.53 KB