Новини

Международна конференция "The 19th IEEE International Conference on Software Quality, Reliability, and Security"

От 22 до 26 юли 2019 г. в Ректората на СУ Св. Кл. Охридски ще се проведе една от най-престижните международни конференции в областта на софтуерното инженерство и сигурността: The 19th IEEE International Conference on Software Quality, Reliability, and Security. Националната програма ИКТ в НОС поема разходите по участие в конференцията на студенти и млади български учени.

Сътрудничество с Китай в областта на изкуствения интелект

На 1 юли 2019 г. със съдействието на МОН ще се състои среща на представители на националната програма ИКТвНОС с китайска делагация. На срещата ще бъдат обсъдени идеи за сътрудничество, като предварително китайската страна е показала интерес към изследвания в областта на Изкуствения Интелект. 

Сътрудничество с Университета в Алабама

На 17 юни 2019 г. проф. Красен Стефанов от СУ "Св. Климент Охридски" участва в среща с представители на Университета в Алабама, на която представи националната програма ИКТвНОС. Констатирано бе желание за съвместна дейност в областта на създаване и използване на тримерни принтирани модели в образованието. 

Обучения и международен сертификат от IEEE Reliability Society

В рамките на международната конференция The 19th IEEE International Conference on Software Quality, Reliability, and Security са планирани обучения (tutorials) от водещи учени по важни и интересни теми, свързани с направленията в конференцията. Програмата поема разходите на млади български учени и студенти за участие в тези обучения. За регистрация и повече подробности: http://bit.ly/2Qz7Gcs или пишете на qrs2019@fmi.uni-sofia.bg.