Новини

Обучение на тема "Технологии за 3D сканиране, моделиране и създаване на приложения с виртуална и добавена реалност"

На 19 февруари 2020 г. от 14:00 часа в зала 2.203 на 2ри корпус на Русенски университет "Ангел Кънчев" ще се проведе обучение на тема "Технологии за 3D сканиране, моделиране и създаване на приложения с виртуална и добавена реалност". Съдържанието на обучението е селектирано и подготвено в унисон с профилите по информационни технологии и информатика за учениците от 10-12 клас, но е подходящо и за любители в тази област.

Двама учени от СУ "Св. Климент Охридски" с престижни сертификати от APMG International

Двама български учени от Факултета по математика и информатика на Софийски университет издържаха успешно тестовете на международната организация APMG International и получиха сертификати за управление на ИТ услуги в съответствие с FitSM. Проф. д-р Красен Стефанов, ръководител на Лаборатория „Информационно обслужване“ на ФМИ към СУ „Св. Кл. Охридски“ и ръководител на проекта УНИТе, и Атанас Георгиев, експерт по проектиране и програмиране в Лабораторията „Информационно обслужване“ на ФМИ, са отличени заради знанията и уменията си в областта на концепциите за управление на ИТ услугите (базирани на FitSM-0), за целта и структурата на стандартите FitSM и тяхното взаимодействие с други стандарти, както и с работната рамка на процеса, върху която е създаден FitSM.

Презентация "The ERC – Achievements and Perspectives" от председателя на ERC prof. Jean-Pierre Bourguignon, 12 октомври 2019

Председателят на Европейския научноизследователски съвет проф. Жан-Пиер Бургиньон ще изнесе презентация на тема “The ERC – Achievements and Perspectives”, Големия салон на БАН, 15:00 ч., 12 октомври 2019 (събота).

Тази среща ще предостави и възможност за дискусия и ще продължи до около 16:30 ч. 

На този адрес може да намерите повече информация за проф. Бургиньон: https://erc.europa.eu/erc_member/jean-pierre-bourguignon.

Международна научна конференция "Изкуствен интелект и е-лидерство" (AIEL 2019), 10-11 октомври 2019

На 10 и 11 октомври 2019 г. в „Тех парк Оптела“ АД, гр. Пловдив, ще се състои международната научна конференция „Изкуствен интелект и е-лидерство“ (AIEL 2019). Повече информация може да намерите на интернет страницата на събитието: http://ic.optela.com/.