Новини

Паневропейски хакатон за разработване на иновативни решения за преодоляване на обществените предизвикателства, свързани с COVID-19

Европейската комисия и държавите членки на ЕС отправят покана към иноватори, предприемачи и други заинтересовани лица в цяла Европа за участие в Паневропейски хакатон, който цели да разработи иновативни решения срещу коронавируса. Хакатонът ще се проведе на 24, 25 и 26 април и е структуриран около различни проблеми, които се нуждаят от краткосрочни решения по отношение на самия вирус, непрекъснатостта на дейността на бизнеса, работата от разстояние, дистанционното обучение, социалното и политическо сближаване, цифровите финанси, както и други предизвикателства.

Печат на 3D предпазни шлемове в помощ на медицинските заведения

Закупеното специализирано оборудване по националната научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" (ИКТ в НОС) за 3D печат от РУ "Ангел кънчев" се използва приоритетно за изготвянето на 3D принтирани предпазни шлемове, които се даряват безвъзмездно на медицинските заведения и персонал в Русенска област. 

Екип от СУ, работещ по ИКТ в НОС, е част от международния проект Folding@home

Екипът от СУ, участващ в изпълнението на Компонент 1 от националната научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността", се включи в световния изчислителен проект Folding@home, чиято основна цел е да се разбере начинът на действие на корона-вируса върху клетки и способността му да оживява дълго време на повърхности.

Постиженията на ННП ИКТ в НОС са представени във в. „Азбуки“

„Разработването на много учебни материали, ресурси и курсове за средното и висшето образование е сред основните задачи на научната програма за ИКТ. Днес създаването й е повече от необходимо. Остава да следим ще помогне ли в екстремната ситуация“. Така в. Азбуки описва постиженията на научните екипи в трите основни направления на Националната научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТвНОС).

Учебни материали, ресурси и курсове, разработени по ННП ИКТ в НОС подпомагат екстремната ситуация днес

Създадените учебни материали, ресурси и курсове за средното и висшето образование в рамките на Националната научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" можете да достъпите от специално създадената за целта страница на сайта на програмата.

Материалите се разпространяват и чрез стандартните канали на МОН.