Новини

Mеждународен хакатон в България - ActInSpace

Офисът за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“, под патронажа на Министерството на икономиката на Република България, организира на 13-14 ноември 2020, първият международен хакатон в България - ActInSpace.

Проучване за определяне на нивото и качеството на услуги

Извършено бе проучване за определяне на нивото и качеството на услуги, свързани с поддържане на научноизследователската информация и системи в научните и академични организации в Република България. Резултатите от него могат да бъдат прегледани тук.

Паневропейски хакатон за разработване на иновативни решения за преодоляване на обществените предизвикателства, свързани с COVID-19

Европейската комисия и държавите членки на ЕС отправят покана към иноватори, предприемачи и други заинтересовани лица в цяла Европа за участие в Паневропейски хакатон, който цели да разработи иновативни решения срещу коронавируса. Хакатонът ще се проведе на 24, 25 и 26 април и е структуриран около различни проблеми, които се нуждаят от краткосрочни решения по отношение на самия вирус, непрекъснатостта на дейността на бизнеса, работата от разстояние, дистанционното обучение, социалното и политическо сближаване, цифровите финанси, както и други предизвикателства.