Представяне на резултати по Научната програма "ИКТ в НОС"

На 16.03.2019 г. (събота) се проведе Пролетна научна сесия на Факултета по математика и информатика при Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Програмата включваше секция "ИКТ в науката, образованието и сигурността", в рамките на която бяха представени резултатите до момента от научните изследвания в СУ по научната програма.

Връзка към сайта на Пролетната научна сесия на ФМИ 2019