Сътрудничество с Университета в Алабама

На 17 юни 2019 г. проф. Красен Стефанов от СУ "Св. Климент Охридски" участва в среща с представители на Университета в Алабама, на която представи националната програма ИКТвНОС. Констатирано бе желание за съвместна дейност в областта на създаване и използване на тримерни принтирани модели в образованието.