Международна конференция "The 19th IEEE International Conference on Software Quality, Reliability, and Security"

От 22 до 26 юли 2019 г. в Ректората на СУ Св. Кл. Охридски ще се проведе една от най-престижните международни конференции в областта на софтуерното инженерство и сигурността: The 19th IEEE International Conference on Software Quality, Reliability, and Security.

Националната програма ИКТ в НОС поема разходите по участие в конференцията на студенти и млади български учени.
За регистрация в съпътстващите мероприятия, моля, регистрирайте се до 15.07.2019 г. на адрес: