Обучение на тема "Технологии за 3D сканиране, моделиране и създаване на приложения с виртуална и добавена реалност"

Обучение на тема "Технологии за 3D сканиране, моделиране и създаване на приложения с виртуална и добавена реалност"   На 19 февруари 2020 г. от 14:00 часа в зала 2.203 на 2ри корпус на Русенски университет "Ангел Кънчев" ще се проведе обучение на тема "Технологии за 3D сканиране, моделиране и създаване на приложения с виртуална и добавена реалност". Съдържанието на обучението е селектирано и подготвено в унисон с профилите по  информационни технологии и информатика за учениците от 10-12 клас, но е подходящо и за любители в тази област.
  • Обучението включва три взаимосвързани курса:
  • Технологии за 3D сканиране и принтиране на обекти
  • 3D моделиране, ренфиране и импортиране на модели в платформи за създаване на компютърни игри

Създаване на приложения с добавена и виртуална реалност
След приключване на обучението ще се проведе кръгла маса, на която всички участници ще могат да обсъдят проблемите и нуждите на обучението по информационни технологии и информатика в училище.
Събитието се провежда в рамките на проект "STEAM EDU4FUTURE - STEAM образование за устойчиво бъдеще", осъществяван по програма "Знание и растеж" на фондация Русе - град на свободния дух, с подкрепата на фондация Еконт.