Математически модели от програмата ИКТвНОС ще подпомагат борбата с COVID-19

Акад. Ревалски

 

Математически модели, които се създават в рамките на програмата „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТ в НОС), ще могат да подпомогнат дейностите на правителството и на Националния оперативен щаб, свързани с ограничаването на разпространението на коронавируса. Това стана ясно от изказване на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски на брифинг в Министерския съвет. 

Разработените по програмата математически модели са част от постиженията на програмата, по която партньори са СУ „Св. Климент Охридски“, ТУ – София, БАН, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, ПУ „Паисий Хилендарски“, ХТМУ, РУ „Ангел Кънчев”, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Медицински университет – София, ТУ – Варна, УниБИТ, ЮЗУ „Неофит Рилски”. За съвместна работа по проекта са привлечени над 15 фирми и организации, както и Клъстер „Мехатроника и автоматизация“.

Целта е математическите модели в областта на епидемиологията да се използват за създаване на по-точни прогнози как ще се развиват процесите, свързани с разпространението на коронавируса. „Благодарение на тези модели ще могат да се вземат редица решения - за пренасочване на медицински специалисти и ресурси за справяне с епидемията“, обясни ген.-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски - началник на Военномедицинска академия и председател на Националния оперативен щаб. Тези математички модели ще помогнат да се направят и по-фундаментални заключения за това как се движи във времето епидемията“, допълни ген.-майор Мутафчийски.

Постиженията по програмата ИКТвНОС включват множество математически модели за високопроизводителни изчисления, приложения за обучение в средното и висшето образование, обучения по информационна сигурност и свързване на българските учени в нови научни мрежи. Сред основните постижения на програмата са създаване на електронна инфраструктура за отворена наука и отворен достъп до научни резултати. В това направление програмата развива и интегрира съществуващите центрове за високопроизводителни изчисления и да насърчи тяхното използване от широката научна общност, с фокус върху природните науки, бизнеса и индустрията. По този компонент са създадени нови методи и алгоритми за компютърно и математическо моделиране с приложение в медицината, инженерните и природните науки.

Екип от учени работи и по оценката на безопасността или токсичността на лекарства. По тази задача те изграждат база от данни за човешки туморни антигени с цел създаване на условия за разработване на модел за предсказване на имуногенност на туморни антигени въз основа на първичната им структура.

Друго интересно направление предвижда подобряване на качеството в човеко-кибер-физически системи. Българските учени са предложили концептуални модели за представяне на тези системи посредством виртуални обслужващи устройства. Проучени са епидемиологични модели, които в някои ситуации могат да бъдат приложени към теорията на разпространението на компютърните вируси.