Постиженията на ННП ИКТ в НОС са представени във в. „Азбуки“

в. "Азбуки"

„Разработването на много учебни материали, ресурси и курсове за средното и висшето образование е сред основните задачи на научната програма за ИКТ. Днес създаването й е повече от необходимо. Остава да следим ще помогне ли в екстремната ситуация“. Така в. Азбуки описва постиженията на научните екипи в трите основни направления на Националната научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТвНОС).

Изданието се фокусира и върху развитието и интегрирането на съществуващите центрове за високопроизводителни изчисления и тяхното използване от широката научна общност с фокус върху природните науки, бизнеса и индустрията. Споделя се, че по програмата са създадени нови методи и алгоритми за компютърно и математическо моделиране с приложение в медицината, инженерните и природните науки, които позволяват решаването на широк кръг практически задачи чрез използване на инфраструктурите за високопроизводителни изчисления.

„Екип от учени работи и по оценката на безопасността и токсичността на лекарства. По тази задача те изграждат база от данни за човешки туморни антигени с цел създаване на условия за разработване на модел за предсказване на вероятността и възможността за заболяване въз основа на предварително събрани и налични данни“, пише още изданието.