Екип от СУ, работещ по ИКТ в НОС, е част от международния проект Folding@home

Екипът от СУ, участващ в изпълнението на Компонент 1 от националната научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността", се включи в световния изчислителен проект Folding@home, чиято основна цел е да се разбере начинът на действие на корона-вируса върху клетки и способността му да оживява дълго време на повърхности. Необходимостта от високопроизводителни изчислителни клъстери в Европа в този момент е огромна и ние изпълняваме нашия дълг да участваме в този проект.

Tags