Печат на 3D предпазни шлемове в помощ на медицинските заведения

Закупеното специализирано оборудване по националната научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" (ИКТ в НОС) за 3D печат от РУ "Ангел кънчев" се използва приоритетно за изготвянето на 3D принтирани предпазни шлемове, които се даряват безвъзмездно на медицинските заведения и персонал в Русенска област. 

Tags