Проучване за определяне на нивото и качеството на услуги

Извършено бе проучване за определяне на нивото и качеството на услуги, свързани с поддържане на научноизследователската информация и системи в научните и академични организации в Република България. Резултатите от него могат да бъдат прегледани тук.