Mеждународен хакатон в България - ActInSpace

Офисът за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“, под патронажа на Министерството на икономиката на Република България, организира на 13-14 ноември 2020, първият международен хакатон в България - ActInSpace.


ActInSpace е иницииран от Френската космическа агенция (CNES) през 2014 г., подкрепен от Европейската космическа агенция (ЕКА) и Мрежата за бизнес инкубатори на ЕКА (European Space Agency-Business Incubation Centers).

Събитието ще се проведе онлайн - едновременно в 45 държави и 77 града. Основен фокус е приложението на космическите технологии в бизнеса и индустрията, както и в сферата на образованието. ActInSpace е единственото състезание за иновации в света, което предлага възможност за работа с патенти на Френската космическа агенция (CNES) и Европейската космическа агенция (ESA).

В ActInSpace2020 могат да участват лица над 18г., които имат желание да решават предизвикателства, поставени от водещи организации в аеро-космическата индустрия,  с помощта на космически технологии и данни. Участниците се регистрират индивидуално и трябва да сформират отбори от 2 до 5 човека. В случай, че има индивидуални участници, които не са сформирали отбор, организатора за България ще им съдейства за сформирането му.

Предизвикателствата са 44 в три основни направления:
• #Every Day Life Business: Get your business off the ground using space technologies;
• #Space4.0: Become a NewSpace player and improve the space sector thanks to ‘earth technologies’;
• #Humanitarian: Find a way to make the Space Sector serve humanitarian causes.

За най-добре представилите се отбори, по време на ActInSpace Bulgaria, ще бъдат връчени множество награди. Големият победител в хакатона ще представлява страната на международния финал, който ще се проведе в Тулуза, през февруари 2021г.

Голямата награда е полет при нулева гравитация с Airbus A310 Zero G, както и 8 невероятни награди, осигурени от международните партньори.

Не пропускайте възможността да станете част от това вълнуващо събитие!

За регистрация: https://actinspace.org/register
Допълнителна информация: http://rst-tto.com,  https://actinspace.org/country/bulgaria