Oфициалeн старт на Рамковата програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт Европа"

Министерство на образованието и науката съвместно с Европейската комисия организира онлайн събитие на 6 април 2021 г., с което ще отбележи официалния старт на Рамковата програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт Европа".

Презентациите и дискусиите ще се съсредоточат върху цялостната структура на програмата и ключовите новости в сравнение с „Хоризонт 2020“. Онлайн събитието ще позволи на участниците да обменят идеи по време на сесиите за въпроси и отговори.

Покана за участие с пълната програма на събитието и връзка за регистрация ще намерите тук.

Предварителната регистрация е задължителна!