Югозападен университет "Неофит Рилски"

South-West University

Югозападният университет "Неофит Рилски" е държавен университет, който предлага обучение на български и английски език в 79 бакалавърски, 115 магистърски и 78 докторски програми. Обучението се провежда в 30 професионални направления. По този показател университетът е на първо място в страната.

Със своята над 40-годишна история Югозападният университет "Неофит Рилски" е завоювал своето място в научното и образователно пространство на България и Югоизточна Европа. Ситуиран в икономическия, културен и образователен център на Югозападна България - Благоевград, само на 90 км южно от столицата на България - София,  на 20 км от границата с Македония и на 80 км от границата с Гърция. Стратегическата му позиция обуславя по естествен начин академичното му сътрудничество с редица балкански университети в региона. Това позволява бърз и лесен достъп до множество интересни дестинации - Банско, Сандански, древния Рилски манастир, Мелник, Националните паркове "Пирин" и "Рила", Солун, Серес, Щип, Битоля и други.

Благоевград, със своите 80 000 жители, е едно уникално място за живеене и обучение. Със своите два университета и два колежа градът съчетава възможностите и предимствата на големия град - с театри, кина, библиотеки, опера, дискотеки и ресторанти, от една страна, и уютната атмосфера на малкия град, от друга.

На 26.07.2012 г. Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република България присъди на Югозападния университет "Неофит Рилски" възможно най-високата оценка за институционална акредитация за максималния срок - 6 години (до 2018 г.).

В структурата на Югозападния университет се включват 9 факултета:

  • Правно-исторически факултет
  • Природо-математически факултет
  • Стопански факултет
  • Филологически факултет
  • Философски факултет
  • Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт"
  • Факултет по педагогика
  • Факултет по изкуства
  • Технически факултет,

Университетска библиотека, Многофункционален спортен комплекс, научноизследователски центрове и лаборатории, Университетски център "Бачиново".

Основните звена на университета обхващат 40 катедри и над 800 преподаватели - професори, доценти, доктори на науките и асистенти, които осигуряват съвременно обучение в областта на научноизследователската, художественотворческата и спортната дейности в духа на българските образователни и научни традиции и европейски стандарти.

11 500 студенти получават своите знания в различни направления на науката, като от тях над 1000 са чуждестранни студенти от над 20 страни по света.

Приоритет за Югозападния университет е и развитието на докторантското обучение. В университета се обучават над 400 докторанти, като една трета от тях са чужденци.