Създадени научни Мрежи

1. COST ACTION CA18131 Statistical and machine learning techniques in human microbiome studies;

2. Европейския сервиз за тропосферни продукти от ГНСС

3. Сътрудничество с Университет на гр. Твер, Русия

4. Мрежа с участие на ИМИ-БАН; Югозападния университет, Благоевград; Университета на Виена, Австрия; Национален изследователски университет „Висша школа по икономика”, гр. Перм, Руска федерация, Лаборатория по информационни технологии на Обединения институт за ядрени изследвания в гр. Дубна, Русия и други.

5. Мрежа COST CA 17120 с научно-технологичния център Bahia Blanka, Аржентина.