Млади учени

 1. Михаил Ениманев – млад учен;
 2. Иво Илиев – докторант,
 3. Михаил Пелтеков – студент бакалавър)
 4. Доц. Невена Илиева
 5. Гл.ас. Елена Лилкова
 6. гл. ас. Ирена Авджиева
 7. докторант Илиян Михайлов
 8. докторант Невена Захариева
 9. гл. ас. д-р Велин Стоянов Андонов
 10. ас. д-р Венелин Любомиров Тодоров
 11. Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова
 12. Мария Викторова Малинова – докторант
 13. гл. ас. д-р Фатима Сапунджи;
 14. гл. ас. д-р Иван Недялков;
 15. Методи Трайков
 16. Радослав Мавревски
 17. докторант Миглена Цветкова
 18. ас. Мария Ганева
 19. докторант Давид Давидков;
 20. студент Мустава Муртаз
 21. ас. Ани Бонева
 22. програмист Дичко Бъчваров
 23. програмист Стоян Иванов
 24. студент Георги Киров
 25. гл.ас. д-р Светла Лекова
 26. гл.ас. д-р Пламен Василев
 27. ас. Васил Методиев
 28. ас. д-р Александър Попов
 29. магистър Ивайло Радев
 30. магистър Зара Кънчева
 31. ас. д-р Александър Попов  (БАН-ИИКТ)
 32. магистър Ивайло Радев (БАН-ИИКТ)
 33. ас. д-р инж. Дияна Кинанева (РУАК)
 34. докторант маг. инж. Йордан Райчев (РУАК)
 35. студент Петър Денев Стоилов (Фак. Номер 183745 - РУАК)
 36. докторант Горин Горанов (ХТМУ)
 37. докторант Диляна Славчева (ХТМУ)
 38. докторант Йордан Райчев (ТУС)
 39. студент Стефан Ангелов Ангелов (ТУС)
 40. д-р Гергана Лазарова (СУ)
 41. д-р Тодор Цонков (СУ)
 42. докторант Борис Величков (СУ)
 43. докторант Валентин Змийчаров (СУ)
 44. магистър Пепа Генчева–Атанасова (СУ)
 45. докторант Борислав Капукаранов (СУ)
 46. докторант Момчил Хардалов (СУ)
 47. докторант Руслан Косташки (СУ)
 48. Доц. д-р Валерия Симеонова
 49. Докт. Зорница Якова
 50. докторант Иван Тодорин
 51. ас. Лиляна Стефанов Колева
 52. ас. Цветелина Иванова
 53. маг. инж. Даниела Цакова
 54. гл. ас. д-р Деница Шаркова – млад учен (ПУПХ)
 55. Теодора Гарджева – докторант (ПУПХ)
 56. Мария Добрева – докторант (ПУПХ)
 57. Гергана Колева – докторант (ПУПХ)
 58. Веселина Нанева – студент в ОКС „Магистър“ (ПУПХ)
 59. Иван Желев – студент в ОКС „Магистър“ (ПУПХ)