Ресурси, разработени по ННП ИКТ в НОС

Отворени образователни ресурси

 1. Тема: ПЕНТАГРАМ И ЗЛАТНИ ТРИЪГЪЛНИЦИ
 2. Тема: ИНСТРУМЕНТИ "ЗЛАТНО СЕЧЕНИЕ"
 3. Динамични аплети за откриване на зависимости, свързани със златното сечение:
  http://cabinet.bg/content/bg/html/d15141.html
  http://cabinet.bg/content/bg/html/d15142.html
  http://cabinet.bg/content/bg/html/d15143.html
  http://cabinet.bg/content/bg/html/d15144.html
  http://cabinet.bg/content/bg/html/d15145.html
  http://cabinet.bg/content/bg/html/d15146.html
  http://cabinet.bg/content/bg/html/d15147.html
  http://cabinet.bg/content/bg/html/d15148.html
  http://cabinet.bg/content/bg/html/d15153.html
  http://cabinet.bg/content/bg/html/d15154.html
  http://cabinet.bg/content/bg/html/d15155.html
  http://cabinet.bg/content/bg/html/d15156.html
  http://cabinet.bg/content/bg/html/d15157.html
  http://cabinet.bg/content/bg/html/d15158.html
  http://cabinet.bg/content/bg/html/d15159.html
  http://cabinet.bg/content/bg/html/d15160.html
  http://cabinet.bg/content/bg/html/d15106.html
 4. ТЕМА: Подготовка за онлайн състезание „Математика с компютър“
 5. КОНУС С МАКСИМАЛЕН ОБЕМ ПРИ ЗАДАДЕНА ОКОЛНА ПОВЪРХНИНА
 6. КОНУС С МИНИМАЛНА ОКОЛНА ПОВЪРХНИНА ПРИ ЗАДАДЕН ОБЕМ
 7. Добавени са допълнителни презентации в областта на Интернет на нещата и Компютърното зрение
  https://github.com/iproduct/course-social-robotics/tree/master/docs
  https://github.com/iproduct/course-social-robotics/wiki/Study-Materials
 8. Разработен е образователен курс „Машинно обучение“ с отворен достъп.
  http://cs.tu-varna.bg/materials в секция „Машинно обучение"
 9. Въведение в мрежовата сигурност / Network Security Basic
 10. Приложно програмиране
 11. Курс "Виртуална и добавена реалност"
 12. Курс за различни математични и числени подходи за моделиране на различни процеси (на английски език)

Допълнителни

 1. Виртуален училищен кабинет по математика
 2. Уебинар 12.02.2019: Тони Чехларова, Ресурси във Виртуалния училищен кабинет по математика (Математика за живота) - с финансиране по проект Scientix
  Видео: http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/Web_video/sesion_12_0.mp4
 3. Уебинар 14.05.2019: Тони Чехларова, Дигитални и материални ресурси в подкрепа на изследователския подход в математическото образование (с акцент върху дробни числа) - с финансиране по проект Scientix
  Видео: http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/Web_video/Webinar1405.mp4
 4. Петър Кендеров, Тони Чехларова. Дигиталната трансформация влиза в класната стая с виртуален училищен кабинет
 5. 29-30.11.2019 Национален семинар по образование. Тони Чехларова: Създаване на общодостъпни образователни ресурси
 6. Състезание „VIVA математика с компютър“, основано през 2014 година, е за ученици от 3. до 12. клас, които са разделени на пет възрастови групи. Състезанието се провежда онлайн (по интернет)
 7. Уебинар - с финансиране по проект Scientix. Toni Chehlarova 13.02.2019, Sofia, Bulgaria Подготовка за онлайн състезание "VIVA Математика с компютър"
  Видео: http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/Web_video/Webinar_1302_3_0.mp4
 8. Уъркшоп. 19.04.2019, в рамките на 8. Национална конференция „Практични IТ решения за образованието. Уъркшоп Методика на използване на ресурсите от портала Scientix. Тони Чехларова, Евгения Сендова.
 9. Изнесен доклад (от акад. Петър Кендеров) на тема „Тримерни модели за онагледяването на учебно съдържание“ по време на Национален семинар по образование, 29-30.11.2019
 10. Чехларова, T. 2020. СБОРНИК ОТ РАБОТНИ ЛИСТОВЕ „ЗЛАТНИ ФИГУРИ“ Макрос 2000. ISBN 978-954-561-493-4
 11. Кендеров, П., Т. Чехларова. (2020) Подготовка за състезания по математика с компютър в 9. - 10. клас (помагало за учители) Регалия 6  ISBN 978-954-745-321-0
 12. Тони Чехларова, П. Кендеров. (2020) Подготовка за състезания по математика с компютър в 5. - 6. клас (помагало за учители) Регалия 6  ISBN 978-954-745-319-7
   

Курс Обучение на преподаватели за работа с Мудъл

 • Технологично подпомагане на провеждането на академични курсове в електронна среда Мудъл
 • Предоставяне на учебни материали за академичен курс в електронна среда Мудъл
 • Подпомагане на учебни дейности в академичен курс чрез електронна среда Мудъл
 • Технологични средства за комуникация и обратна връзка с участниците в академичен курс посредством електронна среда Мудъл
 • Създаване и използване на тестове в Мудъл
 • Виртуална класна стая в Мудъл
 • Използване на модул за превенция на плагиатство
 • Авторски права и лицензи за творческо споделяне. Библиографски цитирания, Нет етикет

Методология

 

Други свободни ресурси, налични в интернет