ИКТ в НОС помага в борбата срещу коронавируса

Печат на 3D предпазни шлемове в помощ на медицинските заведения
Закупеното специализирано оборудване по националната научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" (ИКТ в НОС) за 3D печат от РУ "Ангел кънчев" се използва приоритетно за изготвянето на 3D принтирани предпазни шлемове, които се даряват безвъзмездно на медицинските заведения и персонал в Русенска област.

Екип от СУ, работещ по ИКТ в НОС, е част от международния проект Folding@home
Екипът от СУ, участващ в изпълнението на Компонент 1 от националната научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността", се включи в световния изчислителен проект Folding@home, чиято основна цел е да се разбере начинът на действие на корона-вируса върху клетки и способността му да оживява дълго време на повърхности. Необходимостта от високопроизводителни изчислителни клъстери в Европа в този момент е огромна и ние изпълняваме нашия дълг да участваме в този проект.

Учебни материали, ресурси и курсове, разработени по ННП ИКТ в НОС  подпомагат екстремната ситуация днес
Създадените учебни материали, ресурси и курсове за средното и висшето образование в рамките на Националната научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" можете да достъпите от специално създадената за целта страница на сайта на програмата.
Материалите се разпространяват и чрез стандартните канали на МОН.

Математически модели от програмата ИКТвНОС ще подпомагат борбата с COVID-19
Математически модели, които се създават в рамките на програмата „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТ в НОС), ще могат да подпомогнат дейностите на правителството и на Националния оперативен щаб, свързани с ограничаването на разпространението на коронавируса. Това стана ясно от изказване на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски на брифинг в Министерския съвет.

Ресурси за дистанционно обучение, разработени по ННП ИКТ в НОС