Публични събития за популяризиране на програмата

 • Предстои семинар с участие на млади учени, докторанти и студенти, организиран от ПУПХ в рамките на ННП ИКТвНОС, посветен на съвременни средства за цифровизация в образованието
 • Провеждане на обучение на студенти в създадената с финансовата подкрепа от проекта Лаборатория за 3D моделиране.
 •  Подготвя се семинар с участие на млади учени, докторанти и студенти, организиран от ПУПХ в рамките на ННП ИКТвНОС, посветен на Технологии и инструменти за 3D моделиране.
 •  Планирано е участие на научни конференции и семинари, като за целта се подготвят доклади.

* Поради създадената извънредна ситуация всички конференции и семинари са отложени за есента.

Уебинар

 • The e-IRG Workshop webinar series

Проведени курсове и обучения

 • Пилотно обучение по „Блоково програмиране на дронове“. Участници в обучението са повече от 50 ученици и учители от 6-ти и 7-ми клас на СУ „Васил Левски“ в Русе
 • Второ обучение по „Блоково програмиране на дронове“. Участници в обучението са 21 ученика от 6 до 12 клас на МГ „Баба Тонка“ в Русе
 • Проведен курс: Практическа роботика и умни "неща", ФМИ СУ, летен семестър 2019/2020, 11 участника
 • Проведено обучение по курс „Въведение в мрежовата сигурност“ / „Network security basics“ на 5 чуждестранни студенти - Weqing Yang и Xiaoqian Song от SSPU (Shanghai Polytechnic University), David Gordeladze от GU Tbilisi, Giorgi Iukuridze и Giorgi Giorgadze от TeSaU, Telavi.
 • В периода Октомври 2019 – Януари 2020 е проведено практическо обучение на тема „Информационна и комуникационна сигурност“, която включва всички материали от курс  "Въведение в мрежовата сигурност". Провеждането на обучението е към ЦПО на Русенски Университет „Ангел Кънчев“, а в него взимат участие четирима представители на БУЛРИС (Гергана Григорова Стаевска, Пламен Иванов Милев, Мартин Александров Петров и Иван Трифонов Трифонов). След преминаване на курса, от ЦПО на РУАК са издадени сертификати за повишаване на квалификацията.
 • Обучение "Технологии за 3D сканиране, моделиране и създаване на приложения с виртуална и добавена реалност" в РУАК, Русе
 • Обучение "Технологии за 3D сканиране, моделиране и създаване на приложения с виртуална и добавена реалност" в ПГЕХТ, Плевен
 • Обучение "Технологии за 3D сканиране, моделиране и създаване на приложения с виртуална и добавена реалност" в ПГМЕТ, Плевен