Списък на разработвани електронни курсове за обучение, на налични електронни материали, ресурси, 3D модели

Разработени курсове

Учебни материали

 • Серия от видео презентации по програмиране
 • Записани 10 броя учебни видеа към курса Практическа роботика и умни "неща", ФМИ СУ, летен семестър 2019/2020
 • Cyber Risk Management
 • Аудио-визуални и информационни технологии в обучението (АВИТО), 4 курс
 • Въведение в Уеб програмирането - 1 курс
 • Информационни технологии 1курс
 • Информационни технологии в образованието, 3 курс, 2019/20
 • Операционни системи, 2 курс
 • Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове, 3 курс
 • Програмиране 1 курс
 • Уеб дизайн - 2 курс

Учебни ресурси

Разработени 3D модели

 • кристална структура на златото
 • кристална структура на платината
 • фрактален модел на Кох -триъгълник
 • фрактален модел на Кох -шестоъгълник
 • фрактален модел на Кох - многоъгълник
 • фрактален модел на Кох - многоъгълник
 • фрактален природен модел1">
 • фрактален природен модел2
 • фрактален природен модел3
 • фрактален природен модел4
 • Мая Петрова Тодорова 
 • Гинка Калева Маринова
 • 3D модел на църквата „Всех Святих“
 • 3D модел на разположението на електродите при BrainVawe изследвания
 • 3D модел на 1 артефакт от съкровишето в Летница
 • Многостен на Силаши
 • 3D модели за онагледяване